Zásady ochrany osobních údajů

Správcem údajů je společnost MB – SVING, s.r.o. se sídlem V mokřinách 283/8, 14700 Praha 4, IČO: 47549891, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. Značka C 21587 MB – SVING , s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:


 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • email
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen osobní údaje")

Citlivé osobní údaje

Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

Účel získaných informací

 • Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout subjektům dopravujících zboží, poskytovatelům služeb zasílajících obchodní sdělení, správcům interních systémů společnosti, poskytovatelům služeb v souvislosti s provozem webů a eshopů, daňovým poradcům, právním zástupcům

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Doba zpracování

 • Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Povinnost poskytnout osobní údaje

 • Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Likvidace osobních údajů


 • Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána (likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

Osobní údaje mimo EU

 • Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

Práva subjektů údajů

Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

 • Právo přístupu ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese MB – SVING, s.r.o., V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 nebo elektronicky na adrese gdpr@sving.cz .

Zásady ochrany osobních údajů v aktuálním znění platné od 29. května 2018

Osobní přístup
Potřebujete poradit s výbavou nebo aktuálními trendy? Rádi vám poradíme na naší kontaktní lince nebo vás může navštívit některý z našich obchodních zástupců. V našich 8 pobočkách v regionech pracují týmy zkušených odborníků.
Kvalitní servis
Tvoříme dlouhodobé vztahy. Je pro nás prioritou, abychom pro vás byli opravdovými partnery a poskytovali služby, na které se můžete spolehnout. Ať už se jedná o zbožíznalství, poradenskou činnost nebo dodávky zboží, vnímáme jako klíčové být spolehliví a profesionální.
Projektování a montáže
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávky gastronomických technologií: poradenství, konzultace, projekce, modelování a vizualizace, prodej kusových přístrojů a gastronomických celků, odborná montáž, zaškolení personálu, potřebné revize technologií, odborný záruční a pozáruční servis na námi dodanou technologii, dopravu.
Profesionální produkty
Najdete u nás kompletní zařízení hotelu a restaurace pod jednou střechou. Stále zlepšujeme náš sortiment pro vás profesionály. Do sortimentu zahrnujeme zboží v různých cenových úrovních, vždy s ohledem na vaše profesionální potřeby. Náš sortiment stavíme z kvalitních produktů s možností opětovného doplnění i po delší době.
Odborné poradenství
Jsme tu pro vás již více než 30 let. Po celou dobu úspěšně spolupracujeme s mezinárodními hotelovými řetězci. Navštívit můžete náš showroom s produkty nejrůznějších značek. Máme dlouholeté zkušenosti a jsme specialisté na výbavy hotelů, exkluzivních restaurací, bister, kantýn, školních a nemocničních jídelen.
Logování produktů
Pokud byste chtěli personifikovat některý sortiment do vašeho podniku, rádi vám vytvoříme nabídku například na logovaný porcelán, kosmetiku, hotelové pantofle, textil nebo jednorázové nádobí.
WE-DOGP WEBPAYmastercardvisa